1. 首页
  2. 经典唐诗

杂曲歌辞|游子吟(君看白日驰,何异弦上箭) 唐代李益的诗

《杂曲歌辞·游子吟》是由唐代著名诗人李益创作而成。下面是诗词全文:女羞夫婿荡,客耻主人贱。遭遇同众流,低回愧相见。君非青铜镜,何事空照面。莫以衣上尘,不谓心如练。人生…

君看白日驰,何异弦上箭是《杂曲歌辞·游子吟》中的句子。《杂曲歌辞·游子吟》是由唐代著名诗人李益创作而成。希望您能喜欢这首诗词。

杂曲歌辞·游子吟

女羞夫婿荡,客耻主人贱。
遭遇同众流,低回愧相见。
君非青铜镜,何事空照面。
莫以衣上尘,不谓心如练。
人生当荣盛,待士勿言倦。
君看白日驰,何异弦上箭。

雜曲歌辭·遊子吟

女羞夫婿蕩,客恥主人賤。
遭遇同眾流,低回愧相見。
君非青銅鏡,何事空照面。
莫以衣上塵,不謂心如練。
人生當榮盛,待士勿言倦。
君看白日馳,何異弦上箭。

zá qū gē cí · yóu zǐ yín

nǚ xiū fū xù dàng , kè chǐ zhǔ rén jiàn 。
zāo yù tóng zhòng liú , dī huí kuì xiāng jiàn 。
jūn fēi qīng tóng jìng , hé shì kōng zhào miàn 。
mò yǐ yī shàng chén , bù wèi xīn rú liàn 。
rén shēng dāng róng shèng , dài shì wù yán juàn 。
jūn kàn bái rì chí , hé yì xián shàng jiàn 。

鉴赏

李益(唐)的《杂曲歌辞·游子吟》选自全唐诗:卷25_13。

原创文章,作者:李益,如若转载,请注明出处:http://www.acc123.com.cn/zhuming/35092.html